Active Topics

Pengertian dan konsep fardu kifayah

Perbincangan Tentang Perkara-Perkara Yang Tergolong Dalam Fardhu Kifayah

Moderator: yatiyusof

Post Reply
Faizrosdi03
Ahli Forum
Mejor
Mejor
Indonesia
Posts in topic: 4
Posts: 1914
Joined: Thu Nov 22, 2018 9:45 am
Has thanked: 15 times
Been thanked: 17 times
Gender:

PINGAT

Pengertian dan konsep fardu kifayah

Post by Faizrosdi03 » Thu Nov 22, 2018 5:44 pm

Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan ibadah?

Ibadah

 ialah penyembahan yang dilakukan dengan jalan tunduk dan merendah diriserendah-rendahnya, yang dilakukan dengan hati yang ikhlas, dari seorang hambaterhadap Tuhannya menurut cara-cara yang ditentukan oleh syarak.Ibadah merangkumi banyak perkara. Namun, apa yang penting, sebelum kita melakukanibadah, kita perlu mengetahui dan memahami

TIGA

 perkara yang amat berkait rapatdengannya. Perkara-perkara tersebut ialah:a. Fardu ain;b. Fardu kifayah; danc. Bersuci (toharah). Apakah perbezaan antara fardu ain dengan fardu kifayah? Fardu ain dan fardu kifayahmerupakan gabungan dua perkataan, iaitu perkataan fardu digabungkan dengan perkataan aindan perkataan kifayah.Perkataan fardu juga dikenali dengan wajib. Fardu atau wajib bermaksud sesuatu yangmesti dilakukan. Sekiranya dilakukan akan mendapat pahala (ganjaran) dan sekiranyaditinggalkan akan mendapat dosa (seksaan).Perkataan fardu jika digabungkan dengan perkataan ain dan kifayah, ia akan membawamaksud yang tersendiri. Berikut adalah Jadual 6.1 yang menunjukkan maksud serta konsepfardu ain dan fardu kifayah secara terperinci lagi.Pengertian dan Konsep Fardu Ain dan Fardu Kifayah

Fardu Ain

 

Fardu Kifayah

 Pengertian Sesuatu yang mesti danwajib dilakukan oleh setiapindividu muslim.Sesuatu yang wajib dilakukan olehsebahagian anggota masyarakatuntuk menjaga kepentingan umatIslam.
Allah 😎😎Faizrosdi cool Muhammad 😎😎

Faizrosdi03
Ahli Forum
Mejor
Mejor
Indonesia
Posts in topic: 4
Posts: 1914
Joined: Thu Nov 22, 2018 9:45 am
Has thanked: 15 times
Been thanked: 17 times
Gender:

PINGAT

Re: Pengertian dan konsep fardu kifayah

Post by Faizrosdi03 » Tue Nov 27, 2018 10:56 pm

Terima kasih kerana support topik imi dan kalau ada apa2 soalan boleh ajukan di bahagian in ye thank a lot(bahasa malay telor inggerish) :lol:
Allah 😎😎Faizrosdi cool Muhammad 😎😎

Faizrosdi03
Ahli Forum
Mejor
Mejor
Indonesia
Posts in topic: 4
Posts: 1914
Joined: Thu Nov 22, 2018 9:45 am
Has thanked: 15 times
Been thanked: 17 times
Gender:

PINGAT

Re: Pengertian dan konsep fardu kifayah

Post by Faizrosdi03 » Wed Nov 28, 2018 11:14 am

Fardhu adalah kata dari bahasa Arab. Fardhu artinya adalah apa yang Pembuat Hukum haruskan untuk dikerjakan dan yang sifat wajibnya dibuktikan dengan bukti yang definitif. Orang yang melanggar yang wajib dianggap kafir, sebagaimana dia melanggar apa yang telah sangat jelas diterangkan dalam teks tertulis. Fardhu terbagi menjadi dua: 1. Fardhu ain (kewajiban perorangan). Fardhu ain artinya kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu Muslim yang telah memenuhi sarat dan tidak bisa di wakili / di ganti orang lain.misalnya shalat lima waktu, hijab, zakat, puasa dan pergi haji ke Mekkah sekali seumur hidup. 2. Fardhu Kifayah. Fardhu kifayah artinya kewajiban yang dibebankan pada seluruh ummat. Seseorang tidak diwajibkan melaksanakan suatu tugas jika ada cukup orang dalam kelompok masyarakat telah memenuhinya. Contohnya adalah adzan, bila ada satu orang adzan, maka itu sudah terhasilkan. Maka itu mencukupi. Contohnya lagi menyelenggarakan pengurusan jenazah, tidak wajib setiap orang mengurus jenazah. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fardhu ‘ain adalah kewajiban yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Siapa yang mengerjakan, berarti telah lepas dari kewajiban tersebut. sedangkan orang yang tidak mengerjakan kewajiban tersebut, maka orang tersebut tergolong orang yang berdosa. Sedangkan fardhu kifayah kewajiban yang bisa di wakili dan mewakili orang lain, sehingga orang yang tidak mengerjakan sudah terlepas dari fardhu kifayah. Orang yang mengerjakan fardhu kifayah akan melepaskan kewajiban tersebut dari orang lain. Sehingga orang yang tidak mengerjakan fardhu kifayah tersebut tidak termasuk orang yang berdosa. Demikianlah sahabat bacaan madani ulasan tentang perbedaan fardhu 'ain dengan fardhu kifayah. mudahan ulasan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Aamiin. 

Disalin dari : faiz
Allah 😎😎Faizrosdi cool Muhammad 😎😎

Faizrosdi03
Ahli Forum
Mejor
Mejor
Indonesia
Posts in topic: 4
Posts: 1914
Joined: Thu Nov 22, 2018 9:45 am
Has thanked: 15 times
Been thanked: 17 times
Gender:

PINGAT

Re: Pengertian dan konsep fardu kifayah

Post by Faizrosdi03 » Sun Dec 09, 2018 12:26 am

Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah

Fardhu Ain - Perkara yg wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam
- Berdosa jika tidak melakukannya
- Contoh:Solat Fardhu,Puasa,Zakat,Haji dan sebagainya
Fardhu Kifayah - Perkara yg wajibdilaksanakan oleh sebahagian anggota masyrakat
- Jika tidak ada yg melaksanakannya,berdosa semuanya
- Contoh: Solat Jenazah

Kenpentingan Fardhu Ain
1-Individu
-Patuh perintah dan larangan Allah
-Dipandang mulia
-Budaya maju

2-Masyarakat
-Diberkati Allah
-Aman dan harmoni

3-Negara
-Warga negara berdisiplin
-Umat bersatu padu
-Syi'ar Islam dapat ditegakkan

Kenpentingan Fardhu Kifayah
1-Individu
-Rajin menuntut ilmu
-Melahirkan individu berilmu

2-Masyarakat
-Masalah dapat diselesaikan
-Hidup harmoni dan bersatu padu

3-Negara
-Bertambah ilmu
-Ekonomi makin kukuh

Akibat Mengabaikan Fardhu Ain
-Terdorong melakukan kejahatan
-Tidak diberkati Allah
-Berakhlak buruk dan kasar

Akibat Mengabaikan Fardhu Kifayah
-Ketinggalan dalam semua bidang
-Mudah ditipu dan diperdayakan
-Terus hidup dalam masakini

(Bagi senang paham dan ringkhas buat yg pening nk baca yng diatas☝️)enjoy😗😗🤣🤣🤣
Allah 😎😎Faizrosdi cool Muhammad 😎😎

User avatar
napisah
Global Moderator
Global Moderator
Sarjan
Sarjan
Negeri Kedah, Malaysia
Posts in topic: 1
Posts: 260
Joined: Wed Nov 21, 2018 11:35 am
Mood:
Has thanked: 7 times
Been thanked: 12 times
Gender:

PINGAT

Re: Pengertian dan konsep fardu kifayah

Post by napisah » Tue Dec 25, 2018 11:31 pm

Sebahagian dari siri
Islam & Iman

Hukum-hukum dalam Islam
Halal — dibolehkan
Haram — dilarang
Sah — tidak batal
Batal — tidak sah
Fardhu — disuruh
Fardhu Ain
Fardhu Kifayah
Wajib — disuruh
Sunat — disukai
Mubah/Boleh — dibolehkan
Makruh — tidak disukai
Kotak ini: pralihatbincangsunting
Fardu Kifayah ialah perkara yang wajib dilakukan oleh sebahagian anggota masyarakat untuk menjaga kepentingan Umat Islam. Jika diabaikan atau tiada siapa pun yang melakukannya maka seluruh masyarakat berdosa. Contohnya menguasai ilmu atau kepakaran dalam sesuatu bidang seperti pendidikan, teknologi, perubatan, kejuruteraan dan perkara lain yang boleh mendatangkan kepentingan kepada Ummah.

Fardu Kifayah perlu dibandingkan dengan Fardu Ain yang merupakan perintah Allah adalah wajib untuk di lakukan oleh setiap orang Islam samaada lelaki dan perempuan.Jika tidak ditunaikan maka berdosa. contohnya seperti menunaikan solat lima waktu sehari semalam,puasa pada bulan ramadhan dan memberi zakat.Islam template.svg Rencana berkenaan Islam ini ialah rencana tunas. Anda boleh membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Post Reply

Return to “Fardhu Kifayah”