Active Topics

Asas membangunkan lawan web

Hal Berkaitan Pembangunan Website

Moderators: sallehB, Nursahirah74

Post Reply
User avatar
sallehB
Forum Moderator
Forum Moderator
Ahli Baru
Negeri Perak, Malaysia
Posts in topic: 1
Posts: 10
Joined: Wed Nov 28, 2018 12:50 pm
Mood:
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time
Gender:

Asas membangunkan lawan web

Post by sallehB » Thu Dec 13, 2018 4:24 am

ASAS PEMBANGUNAN LAMAN WEB

1. Diambil dari https://www.slideshare.net/Syahrul_1996 ... 00phpapp02
2. DEFINISI TERMINOLOGI KONSEP LAMAN WEB

3. • Website adalah kumpulan dari laman - laman laman, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya berada di dalam World Wide Web (WWW) di dalam Internet. Sebuah laman web biasanya berupa dokumen yang ditulis dalam format HTML (Hyper Text Markup Language), yang selalu boleh diakses melalui HTTP, iaitu sebuah protokol yang menyampaikan maklumat dari server website untuk dipaparkan kepada para pengguna melalui web browser.dan Website atau laman web boleh juga diertikan sebagai kumpulan laman yang memaparkan maklumat data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statik dan dinamik yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling berkaitan di mana masing-masing dihubungkan dengan rangkaian-rangkaian laman

4. MANFAAT WEBSITE • Beberapa alasan mendasar atau utama mengapa syarikat bahkan individu membuat atau ingin memiliki sebuah website atau laman internet, diantaranya adalah: 1. Memperluaskan liputan promosi, dengan mempunyai website maka produk kita lebih banyak dikenal masyarakat-bahkan sampai ke peringkat antarabangsa negera. Produk yang boleh ditawarkan melalui laman web boleh berupa produk barangan dan perkhidmatan. Dengan luasnya promosi maka automatik akan meningkatkan jualan syarikat kita. 2. Media tanpa batas, internet adalah media maklumat yang tanpa batas. Dengan mempunyai website bererti kita sama saja mempunyai pekerja yang mempromosikan produk kita selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Artinya website kita akan memberikan maklumat kepada calon pembeli selama 24 jam non stop. 3. Internet boleh diakses oleh seluruh lapiran masyarakat di antero jagat (unlimited user access). 4. Promosi yang paling luas, internet adalah media promosi yang paling luas jika dilihat dari kacamata liputan atau liputan kawasan (unlimited scopt of areas). 5. Media pengenalan syarikat. Jika kita baru saja mendirikan syarikat atau baru saja melancarkan sebuah produk, maka websitelah penyelesaiannya. Kenapa boleh demikian? Dengan adanya website kita lebih cepat mengenalkan syarikat kita dan lebih mendekatkan syarikat ke pelanggan. Hal ini disebabkan pelanggan dalaman maupuan luaran boleh menggali lebih dalam tentang sejarah syarikat, perkhidmatan atau produk yang di tawarkan, bahkan maklumat jawatan kerja dan detail maklumat syarikat. 6. Sebagai media promosi, Internet merupakan salah satu media promosi yang menarkan kos yang relatif berkesan dikaitkan dengan liputan kawasan dengan mengoptimumkan manfaat terbesar.

5. DYNAMIC WEBSITE • Secara garis besar, website boleh digolongkan menjadi • 3 bahagian iaitu: • 1. Website Statik • 2. Website Dinamik • 3. Website Interaktif • Website statik adalah web yang mempunyai laman tidak berubah. Artinya adalah untuk melakukan perubahan pada suatu laman dilakukan secara manual dengan menyunting code yang menjadi struktur dari website tersebut. • Website Dinamik merupakan website yang secara struktur diperuntukan untuk update sekerap mungkin. Biasanya selain utama yang boleh diakses oleh user pada umumnya, juga disediakan laman backend untuk menyunting kontent dari website. Contoh umum mengenai laman web dinamik adalah web berita atau web portal yang didalamnya terdapat kemudahan berita, polling dan sebagainya • Website Interaktif adalah web yang saat ini memang sedang berkembang. Salah satu contoh website interaktif adalah blog dan forum. Di website ini user boleh berinteraksi dan beradu argument mengenai apa yang menjadi pemikiran mereka. Biasanya website seperti mempunyai moderator untuk mengatur supaya topik yang diperbincangkan tidak keluar jalur.

6. WEB BROWSER Dengan menggunakan web browser, para pengguna internet dapat mengakses berbagai informasi yang terdapat di internet dengan mudah. Beberapa contoh web browser diantaranya Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Safari, Opera, dll. Hal yang perlu diketahui dalam pencarian suatu informasi adalah pemahaman tentang struktur Ø Fungsi Web Browser : • Fungsi Web Browser adalah untuk menampilkan dan melakukan interaksi dengan dukumen- dokumen yang disediakan oleh web server. Web Browser adalah suatu program atau software yang digunakan untuk menjelajahi internet atau untuk mencari informasi dari suatu web yang tersimpan didalam komputer. Awalnya, web browser berorientasi pada teks dan belum dapat menampilkan gambar. Namun, web browser sekarang tidak hanya menampilkan gambar dan teks saja, tetapi juga memutar file multimedia seperti video dan suara. Web browser juga dapat mengirim dan menerima email, mengelola HTML, sebagai input dan menjadikan halaman web sebagai hasil output yang informative.

7. WEB SERVER • Menurut Wikipedia, Web Server atau Server web merupakan sebuah perisian server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari pelanggan yang dikenali dengan pelayar web dan menghantar kembali hasilnya dalam bentuk laman-laman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. • Jadi, pada dasarnya web server hanyalah sebuah perisian yang boleh saja berada di komputer apapun dengan tujuan apapun. PC biasapun boleh berfungsi sebagai web server. • Kerana web server hanyalah suatu perisian, saat ini banyak pilihan yang boleh kita pilih. Mulai dari yang percuma (free) sampai yang berbayar, mulai dari yang kompleks sampai yang boleh berjalan di CD. • Web server merupakan perkhidmatan untuk melayani pengaturcaraan web berasaskan server server web adalah: Apache, PWS (Windows 9x), IIS (Windows NT/XP/2003 server) dan Tomcat. • Pengaturcaraan web terbahagi menjadi 2 bahagian iaitu: 1. Web Client programing, pengaturcaraan web yang ditentukan pada sisi client. Yang termasuk pada web client programming, iaitu: HTML, JavaScript, dan VBScript. 2. Web Server Programming, pengaturcaraan web yang ditentukan pada sisi server, Adapun yang termasuk ke dalam kategori ini adalah ASP, PHP, JSP, ColdFusion, dan ASP. NET.

8. • WWW atau World Wide Web adalah suatu program yang ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Awalnya Berners-Lee hanya ingin menemukan cara untuk menyusun arsip-arsip risetnya. Untuk itu, dia mengembangkan suatu sistem untuk keperluan pribadi. Sistem itu adalah program peranti lunak yang diberi nama Equire. Dengan program itu, Berners-Lee berhasil menciptakan jaringan terkait antara berbagai arsip sehingga memudahkan informasi yang dibutuhkan. Inilah yang kemudian menjadi dasar dari sebuah revolusi yang dikenal sebagai web. • WWW dikembangkan pertama kali di Pusat Penelitian Fisika Partikel Eropa (CERN), Jenewa, Swiss. Pada tahun 1989 Berners-lee membuat proposal untuk proyek pembuatan hypertext secara global, kemudian pada bulan Oktober 1990, ‘World Wide Web‘ sudah bisa dijalankan dalam lingkungan CERN. Pada musim panas tahun 1991, WWW resmi digunakan secara luas pada jaringan Internet.

9. Uniform Resource Locator (URL) • URL adalah singkatan dari Uniform Resource Locator yang berarti alamat atau lokasi dari suatu file yang ada di Internet yang sering disebut Link. URL ini ditemukan oleh Tim Berners-Lee yaitu pada tahun 1991. Biasanya, orang orang membayangkan URL itu hanyalah alamat sebuah website/blog. Tetapi, tidak itu saja. Rangkaian karakter atau "path" yang berupa gabungan huruf, angka ataupun karakter tertentu juga disebut URL. Jadi, selama rangkaian karakter tersebut menunjukkan data file di Internet, itu dinamakan URL. • URL terdiri dari beberapa bagian yaitu: • Protokol atau yang biasa kita lihat pada bagian awal dari rangkaian URL. Seperti contoh http:// https:// dan ftp://. Seperti yang tercantum dalam web browser kita, saat kita mengunjungi suatu website, pasti ada awalan yang disebut protokol ini. • Server atau Penyedia Data yang berupa URL dari website/blog. Misalkanjonarendra.blogspot.com bisa disebut sebagai Server. • Path atau bagian yang lebih mendetail dari URL yang menunjukkan data yang lebih spesifik. Seperti menunjukkan URL dari gambar dari website penyedia hosting sendiri. • Contoh URL

10. DOMAIN & HOSTING Domain. Domain adalah alamat untuk pelayar internet menjumpai website anda. ia seperti juga alamat rumah, kalau anda bina rumah di tempat yang tidak bealamat..macam mana orang nak pergi rumah anda? Sama la juga dengan website anda. Domain website anda adalah berbentuk namaanda.com. katakan nama anda, atau alamat yang anda suka adalah 'jejakjuta' makan alamat website anda akan menjadi http://www.jejakjuta.com/ Untuk memiliki nama domain sendiri, anda perlu meyewa ruang dengan dengan syarikat penyedia perkhidmatan hosting kalau dalam negara seperti bluehyppo dll, kalau luar negara hostmonster, Global domain international (GDI) dll. Domain merupakan url atau link sesebuah website sepertidomain.com, benashaari.com, namaanda.co m. Domain ini sebenarnya bertujuan untuk memudahkan manusia untuk mencari dimana lokasi web anda berada.

11. DOMAIN & HOSTING Di Malaysia, pendaftar nama domain adalah MYNIC. Berikut adalah beberapa panduan untuk mendaftarkan nama domain: • Nama domain untuk perniagaan di Malaysia adalah diakhiri dengan .com.my. Jika perniagaan anda bersifat antarabangsa, nama .com adalah yang terbaik. • Untuk mengelakkan pesaing anda menggunakan nama domain syarikat anda, daftar untuk kesemua jenis nama, iaitu .com, .com.my, .net. • Nama domain adalah satu perkataan yang bersambung dengan terdiri daripada abjad, nombor, dan sengkang (-). Aksara lain (!, #, $, “, &, dan sebagainya) tidak boleh digunakan. • Yuran pendaftaran satu nama domain di MYNIC adalah RMIOO.OO. Yuran tahunannya adalah RMIOO.OO. Nama domain merupakan nama laman web anda di Internet. Oleh itu setiap nama domain adalah berbeza. Nama domain perlu didaftarkan kepada Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN, www.icann.org) yang akan melantik pendaftar-pendaftar yang sah.

12. DOMAIN & HOSTING • Web Hosting Web Hosting adalah ruangan simpanan data yang berada di server internet yang menempatkan website, blog, multimedia, atau apa saja yang kita lihat di internet. Ianya disimpan dalam bentuk fail atau data. Apabila kita ingin memaparkan website atau blog maka kita perlu menyimpan fail/data kita tersebut di server internet atau hosting. Konsep internet sebenarnya sama macam konsep fail yang disimpan dalam PC kita. Cuma internet adalah capaian global manakala pc kita hanya kita atau beberapa oang lain saja yang mengaksesnya. Fail-fail di internet disimpan di server manakala PC di dimpan di dalam hard disk. Untuk membolehkan website kita dipaparkan di internet, kita kena sewa ruangan tersebut oleh syarikat yang menyediakan perkhidmatan hosting dan memuat naik fail2 terlibat.

13. DOMAIN & HOSTING Web Hosting Setelah mempunyai nama domain anda memerlukan tapak atau pelayan untuk meletakkan laman web anda. Terdapat dua jenis web hosting iaitu: – Hosting Percuma – Hosting Berbayar

14. DOMAIN & HOSTING • Hosting Percuma Tapak yang dis
ediakan oleh syarikat tertentu tetapi anda harus menayangkan banner periklanan syarikat tersebut Diantara syarikat yang memberikan perkhidmatan ini termasuklah cjb.net, geocities, freebies dan banyak lagi • Hosting Berbayar – Penggunaan web hosting ini adalah umpama anda menyewa tapak perniagaan dimana sewa bulanan atau tahunan dikenakan. Terdapat berbagai pakej web hosting yang ditawarkan di Internet yang berharg

15. Jenis-Jenis Laman Web • Sebelum merekabentuk laman web, seseorang pembangun perlu mengenalpasti jenis laman web yang ingin dibangunkan. Berikut disenaraikan beberapa jenis kategori laman web.


16. Jenis-jenis Pelayar Web (Web Browser). • 1. Microsoft Internet Explorer. http://windows.microsoft.com/en-US/wind ... Explorer-9 2. Mozilla Firefox http://www.mozilla.org/en-US/products/d ... lang=en-US 3. Google Chrome https://www.google.com/intl/en/chrome/b ... tures.html 4. Safari http://www.apple.com/safari/download/ 5. Opera http://www.opera.com/ • 6. Maxthon http://www.maxthon.com/

17. Jenis-jenis Pelayar Web (Web Browser). Internet Explorer IE adalah salah satu web pelayar tertua di dunia, di mana pasaran untuk IE 8 adalah yang tertinggi untuk saat ini di mana berjaya merebut 23,54 peratus pasaran. Jumlah tersebut masih mengungguli lawannya seperti Firefox dan Chrome yang terus melakukan update pembaikan kualiti dan ciri demi merebut bahagian pasaran lebih besar. Akankah IE akan boleh bertahan dari gempuran para lawannya? Sila anda cek sendiri dan rasakan perbezaan di antara pelayar-pelayar yang ada dan temukan yang terbaik bagi anda. Anda boleh mendapatkan versi terbaru dari IE di sini http://windows.microsoft.com/en- us/internet-explorer/download-ie

18. Jenis-jenis Pelayar Web (Web Browser). 2. Google Chrome • Pelayar ini dibangunkan oleh sang gergasi enjin carian, Google dan saat ini menjadi salah satu web pelayar popular kerana banyaknya ciri yang tersedia serta kecepatannya dalam meloading laman web. • Berikut ini adalah beberapa kelebihan pelayar Google Chrome yang menjadikannya menjadi kegemaran para netter: – - Display sederhana dan simple – - Ciri-ciri make application shortcut membolehkan untuk menjalankan aplikasi web seperti Gmail melalui shortcut pada desktop ataupun start menu – - Browser address yang berfungsi sekaligus sebagai search engine sehingga menjadikan pelayar ini menjadi lebih praktikal dan istimewa – - Ciri-ciri Mod penyamaran membolehkan pengguna untuk mengakses sebuah laman website tanpa meninggalkan jejak – - Pengurusan memori yang baik kerana jika anda membuka banyak tab pada pelayar ini maka proses untuk masing-masing tab yang berasingan akan banyak membantu anda. Kerana jika ada salah satu tab yang error / crash maka tab yang lain tidak akan terjejas. – - Chrome adalah web browser pertama yang menggabungkan terjemahan mesin pada pelayar, tanpa memerlukan plugin atau sambungan tambahan. – - Dan masih banyak beberapa kelebihan lain – Anda boleh mendapatkan bimbit ini di alamat https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/.

19. Jenis-jenis Pelayar Web (Web Browser). • 3. Opera • Opera juga mempunyai banyak kelebihan yang menjadikannya kegemaran, terutama di kalangan pengguna peranti mobile, opera mini adalah primadona. Anda boleh mendapatkannya di alamat www.opera.com. • 4. Mozilla firefox • Ini juga merupakan salah satu web pelayar popular yang banyak dipakai di Amerika, pengguna di Indonesia pun jumlahnya sangat besar menduduki peringkat 6 pengguna firefox terbanyak di dunia. Anda boleh mendapatkannya di alamat www.mozilla.org. • 5. Apple Safari • Pelayar yang tersemat pada alat-alat Apple seperti iPhone, iPad dan Mac ini boleh dibilang mempunyai gambaran yang terkesan lebih elegan dan moden berbanding pelayar lain. Bagi pengguna Windows anda pun boleh memasang pelayar ini di peranti anda di sini http://support.apple.com/downloads/ # safari

20. Jenis-jenis Pelayar Web (Web Sever) 1.Apache Web Server – The HTTP Web Server 2.Microsoft windows Server 2003 Internet Information Services (IIS) 3.Lighttpd 4.Sun Java System Web Server 5.Xitami Web Server 6.Zeus Web Server 7.Jigsaw 8.Nginx 9.Apache Tomcat Namun web yang terkenal dan yang sering digunakan adalah Apache dan Microsoft Internet Information Service (IIS).

21. Cara Kerja Pelayar Web (Web Sever) • 1. Cara kerja Web Server Web server merupakan mesin dimana tempat aplikasi atau software beroperasi dalam medistribusikan web page ke user, tentu saja sesuai dengan permintaan user. 2. Hubungan antara Web Server dan Browser Internet merupakan gabungan atau jaringan Komputer yg ada di seluruh dunia. Setelah terhubung secara fisik, Protocol TCP/IP (networking protocol) yg memungkinkan semua komputer dapat berkomunikasi satu dengan yg lainnya. Pada saat browser meminta data web page ke server maka instruksi permintaan data oleh browser tersebut di kemas di dalam TCP yg merupakan protocol transport dan dikirim ke alamat yg dalam hal ini merupakan protocol berikutnya yaitu Hyper Text Transfer Protocol (HTTP). HTTP ini merupakan protocol yg digunakan dalam World Wide Web (WWW) antar komputer yg terhubung dalam jaringan di dunia ini. Untuk mengenal protocol ini jelas sangan mudah sekali dimana setiap kali anda mengetik http://… anda telah menggunakannya, dan membawa anda ke dunia internet. Data yg di passing dari browser ke Web server disebut sebagai HTTP request yg meminta web page dan kemudian web server akan mencari data HTML yg ada dan di kemas dalam TCP protocol dan di kirim kembali ke browser. Data yg dikirim dari server ke browser disebut sebagai HTTP response. Jika data yg diminta oleh browser tidak ditemukan oleh si Web server maka akan meninbulkan error yg sering anda lihat di web page yaitu Error : 404 Page Not Found.

22. TUJUAN LAMAN WEB DIBINA
23. Kenalpasti Tujuan Membina Laman Web Dinamik • Kenalpasti sararan pengguna – Samada pengguna terdiri daripada kanak-kanak, remaja, dewasa, dsb • Kenalpasti keperluan – Keperluan terdiri daripada 2 iatu perkakasan dan perisian – Perkakasan : Set komputer. – Perisian : Microsoft FrontPage, Macromedia Dreamweaver, Notepad • Kenalpasti fungsi laman web – Berkait rapat dengan pemilik laman. – Cth: Pembina laman amat berminat dalam pernanaman buah-buahan, maka fungsi laman yang dibangunkan adalah memberi maklumat dalam bidang tersebut. • Kenalpasti gaya & rekabentuk  Gaya laman web  Rekabentuk laman web  Cth: Gaya dan rekabentuk hendaklah bersesuaian dan dapat menarik minat pengguna. • Kenalpasti elemen-elemen yang perlu dimasukkan  Elemen-elemen yang perlu dimasukkan antaranya : Teks, audio, video, animasi, grafik.  Cth: Lagu latar yang tenang semasa pengguna melayari laman web • Kenalpasti penyampaian sesuatu maklumat

24. Format kandungan • Format kandungan laman web perlu sesuai dengan pengguna dan sistem komputer. • Antara ciri-ciri laman web yang baik ialah kandungan laman web haruslah fokus kepada objektif. • Menggunakan keseluruhan elemen multimedia iaitu teks, video, audio, grafik dan animasi. Kesemua elemen teks ini adalah sesuai dengan tajuk laman web. • Terdapat berbagai jenis format untuk menghasilkan dokumen web ia juga termasuklah format fon tulisan, warna, saiz, bentuk-bentuk perenggan, bentuk- bentuk senarai, jadual dan sebagainya.

25. Reka Letak dan Susun atur • KOMPONEN - KOMPONEN UTAMA LAMAN WEB • Teks • Imej • Grafik • Pautan • Pemetaan • Borang Audio • Video • Animasi

26. • TEKS Teks merujuk kepada huruf-huruf yang tersusun bagi membentuk satu makna yang boleh difahami serta membawa pengertian yang tertentu. Teks juga merujuk kepada semua symbol, huruf, abjad, nombor, statistic dan pelbagai jenis tulisan dan font yang menjadi asas utama bagi penyaluran maklumat. Dalam teknologi laman web, teks turut memainkan peranan penting dalam menyalurkan informasi kepada pengguna. Ianya amat penting sekiranya penerangan yang jelas dan menyeluruh perlu diberikan kepada pengguna. Penggunaan teks juga akan menjadi lebih menarik sekiranya ia digabungkan dengan elemen-elemen yang lain dan gabungan penggunaan komponen-kompoenen ini menjanjikan penyampaian maklumat yang lebih menarik, tepat dan menyeluruh. • IMEJ Di dalam laman web, imej adalah dalam bentuk digital. Semua imej digital disimpan, diproses dan dipaparkan di komputer. Unit asas bagi imej digital ialah piksel yang merupakan unit diskrit bagi koordinat spatial 2D. Resolusi imej dipengaruhi oleh bilangan piksel yang terkandung di dalam suatu imej digital yang merupakan produk dimensi imej. Resolusi mempunyai kesan langsung terhadap jumlah keterperincian data yang dipunyai oleh imej digital tersebut. Pada resolusi tinggi, keterperincian data lebih nyata dan tajam. Pada resolusi rendah, keterperincian dan kedalaman imej/gambar akan hilang. Piksel-piksel individu jelas kelihatan. Imej berwarna diwakili dengan system warna seperti RGB, CMY, CMYK dan HSB. Format imej pula kebiasaannya adalah dalam bentuk TIFF, GIF, JPEG, PNG dan lain-lain. • GRAFIK Grafik dalam laman web merujuk kepada sebarang paparan visual atau gambar dalam bentuk format seperti JPEG, GIFF,TIF dan lain-lain. Grafik merupakan komponen yang sangat penting bagi memberi penekanan atau motivasi dalam suatu proses penyampaian maklumat. Penggunaan grafik dapat menyampaikan sesuatu maklumat dengan lebih berkesan memandangkan ianya disampaikan dalam bentuk visual.

27. • PAUTAN Elemen pautan digunakan untuk menakrif perhubungan antara dokumen semasa dan fail lain. Elemen pautan dalam seksyen head adalah tidak sama seperti pautan antara dokumen HTML di bahagian body.Beberapa jenis pautan dalam suatu dokumen dapat dicipta: • Pautan ke dokumen atau fail, seperti grafik, tayangan, PDF, atau fail bunyi. • Pautan anchor bernama, yang mana melompat ke lokasi tertentu dalam suatu dokumen. • Pautan e-mail, yang mencipta mesej e-mail kosong baru dengan alamat penerima yang sedia isi. • Pautan-pautan skrip dan null, yang mana membenarkan lampiran behaviors pada satu objek atau mencipta pautan yang melaksanakan kod JavaScript. • • PEMETAAN Semasa merekabentuk tapak web, kita perlu memikirkan apa yang kita mahu pengguna kita alami semasa melayari tapak. Fikirkan bagaimana pengunjung tapak kita dapat bergerak dari satu kawasan ke kawasan atau bahagian lain. Terdapat beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan: • Pengunjung perlu tahu dengan mudah di mana mereka berada dalam tapak dan bagaimana untuk kembali ke mukasurat utama. • Pencarian dan Indeks manjadikan pengguna lebih mudah mencari sebarang maklumat yang dicari. • Maklum balas menyediakan cara untuk pengunjung menghubungi web master jika ada sebarang masalah pada tapak, dan untuk menghubungi kumpulan orang-orang tertentu yang terlibat dengan syarikat atau tapak. • • BORANG • Borang membenarkan pengguna berinteraksi dengan kumpulan maklumat dari pengunjung tapak. Sebagai contoh, meminta nama dan alamat email pengguna, atau meminta pengguna menjalani survey, menandatangan buku pelawat, atau menyediakan maklum balas di tapak. Borang mempunyai dua bahagian : Kod Sumber HTML menerangkan borang (sebagai contoh, ruang, label, dan butang yang dilihat oleh pengguna pada mukasurat), dan skrip atau aplikasi untuk memproses maklumat yang dihantar seperti skrip CGI. Data boleh dikumpul tanpa menggunakan skrip pemprosesan.

28. • AUDIO Dalam menghasilkan suatu proses penyampaian maklumat yang lebih berkesan, elemen audio juga dapat memainkan peranan dalam memantapkan lagi proses persembahan maklumat tersebut. Komponen audio ini digunakan bagi membantu menyampaikan persembahan yang lebih mantap dan berkesan. Selain dari itu, audio juga mampu mewujudkan motivasi di kalangan para pengguna agar lebih berminat mengikuti suatu proses penyampaian maklumat. Audio juga mampu meningkatkan daya tarikan terhadap suatu persembahan. Penggunaan komponen ini mampu menimbulkan suasana yang lebih menarik dan akan menghasilkan tumpuan yang lebih terhadap apa yang ingin dipersembahkan. • VIDEO Dalam persembahan laman web, video merupakan antara sumber yang dikatakan paling dinamik di dalam menyampaikan sesuatu maklumat. Unsur video yang digunakan dalam sesuatu proses penyampaian atau persembahan maklumat membawa satu perubahan yang besar terhadap kaedah penyaluran maklumat yang mana kebanyakkan video mampu membawa unsure realistic atau keadaan sebenar kepada para pengguna. Ini secara tidak langsung akan mempengaruhi perasaan dan emosi para penggunanya dengan lebih nyata. Di dalam bidang pendidikan, elemen video ini mampu mempengaruhi motivasi pelajar terhadap sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Kalau dikaji dari sudut teori pembelajaran, seseorang itu akan belajar melalui proses pengalaman dan pengamatan. Oleh yang demikian, penggunaan video dalam suatu proses penyaluran maklumat memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi struktur kognitif seseorang. Ini adalah kerana ianya akan memberikan peluang untuk seseorang menimba pengalaman dan melakukan proses pengamatan yang diperlukan oleh pelajar. • ANIMASI Animasi merujuk kepada suatu proses menjadikan susuatu objek agar kelihatan hidup atau memberi gambaran bergerak kepada sesuatu yang pada dasarnya adalah statik. Pada masa ini, animasi digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang kehidupan manusia seperti hiburan, perniagaan, pendidikan dan sebagainya. Penggunaan animasi semakin mendapat temapt kerana ianya mampu menzahirkan sesuatu fantasi manusia kepada reality. Ianya juga membolehkan susuatu yang agak mustahil untuk diterangkan dengan hanya menggunakan perkataan atau imej-imej statik disampaikan dengan lebih mudah dan berkesan melalui penggunaan animasi. Kehadiran animasi dalam suatu persembahan maklumat juga dapat menceriakan sesuatu proses penyampaian. Ia juga membolehkan sesuatu persembahan yang disampaikan itu kelihatan lebih hidup atau realistic berbanding penggunaan teks semata- mata. Di samping itu, ianya juga mampu memberi penegasan kepada sesuatu penyampaian bagi membolehkan perhatian para penonton difokuskan kepada isi kandungan yang ingin disampaikan.

Boleh tanya disini jika anda berminat nak belajar atau mencuba membangunkan laman web sendiri :)

Post Reply

Return to “Pembangunan Laman Sesawang (Website)”