Active Topics

Forum Diskusi Nurul Iman - Registration

Dengan mengakses “Forum Diskusi Nurul Iman” (selepas ini "kami", “Forum Diskusi Nurul Iman”, “https://www.nuruliman.net.my”), anda bersetuju untuk terikat secara sah dengan syarat berikut. Jika anda tidak bersetuju untuk terikat secara sah oleh semua syarat berikut, sila jangan akses dan / atau gunakan “Forum Diskusi Nurul Iman”. Kami boleh mengubahnya pada bila-bila masa dan kami akan melakukan yang terbaik untuk memaklumkan kepada anda, walaupun wajar untuk mengkaji semula perkara ini secara tetap sebagai penggunaan berterusan anda “Forum Diskusi Nurul Iman” setelah perubahan berarti anda setuju untuk diikat secara hukum oleh syarat seperti yang dikemaskini dan / atau dipinda.

Forum kami dikuasakan oleh phpBB (selepas ini "mereka", "perisian phpBB", "www.phpbb.com", "phpBB Limited", "phpBB Teams") yang merupakan penyelesaian papan buletin di bawah “Lesen Awam GNU Umum v2” (selepas ini "GPL") dan boleh dimuat turun dari www.phpbb.com. Perisian phpBB hanya memudahkan perbincangan berasaskan internet; phpBB Limited tidak bertanggungjawab terhadap apa yang kami benarkan dan / atau tidak membenarkan kandungan dan / atau kelakuan yang dibenarkan. Untuk maklumat lanjut mengenai phpBB, sila lihat: https://www.phpbb.com/.

Anda bersetuju untuk tidak memposting apa-apa yang berusur politik, kasar, cabul, fitnah, benci, mengancam, berorientasikan seksual atau apa-apa bahan lain yang mungkin melanggar mana-mana undang-undang di negara anda atau di mana-mana negara “Forum Diskusi Nurul Iman” Melakukannya boleh menyebabkan anda dihalang dengan serta-merta, dengan pemberitahuan Penyedia Perkhidmatan Internet anda jika dianggap diperlukan oleh kami. Alamat IP semua nama pengguna direkodkan untuk membantu menguatkuasakan syarat-syarat ini. Anda bersetuju bahawa “Forum Diskusi Nurul Iman” mempunyai hak untuk membuang, mengedit, memindahkan atau menutup sebarang topik pada bila-bila masa yang patut kita lihat patut. Sebagai pengguna, anda bersetuju dengan apa-apa maklumat yang anda masukkan untuk disimpan dalam pangkalan data. Walaupun maklumat ini tidak akan didedahkan kepada mana-mana pihak ketiga tanpa persetujuan anda, tidak juga “Forum Diskusi Nurul Iman” atau phpBB akan bertanggungjawab terhadap sebarang percubaan penggodaman yang mungkin menyebabkan data dikompromikan.

Anda bersetuju untuk hanya BAHASA MELAYU (only MALAY LANGUAGE is used) digunakan di “Forum Diskusi Nurul Iman”, “https://www.nuruliman.net.my” ini. Kecuali penggunaan didalam sesetengah Forum yang di benarkan anda menggunakan Bahasa Inggeris dan penggunaan Bahasa Inggeris dalam perkataan-perkataan yang melibatkan perisian phpBB. Sekiranya didapati anda menggunakan bahasa selain dari Bahasa Melayu di mana-mana bahagian yang tidak dibenarkan mengikut syarat forum ini, posting anda akan diubahsuai atau dipadam mengikut kesesuai pada pendapat pihak “Forum Diskusi Nurul Iman”.

Anda bersetuju untuk tidak memburuk-burukan nama, repotasi, Jawatankuasa atau kakitangan "PERTUBUHAN KEBAJIKAN KASIH NURUL IMAN NEGERI PERAK" atau "PUSAT JAGAAN ANAK ANAK YATIM DAN MISKIN NURUL IMAN". Sekiranya didapati anda melakukannya, akaun anda di “Forum Diskusi Nurul Iman” akan dipadam dan laporan polis akan dibuat jika ianya melampaui batas.